Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Munkaviszonyával kapcsolatban - és amennyiben szükséges, ezen túlmenően is - a Billitz GmbH és munkatársai kezelik az Ön személyes adatait.

Ebben az esetben az alábbi adatokról van szó:

 

 • Fénykép

 • Nem

 • Kereszt- és vezetéknév

 • Születési dátum

 • Akadémiai fokozat

 • Családi állapot

 • Cím (utca, helység, irányítószám, ország)

 • Kapcsolati adatok (telefonszám, fax, e-mail cím)

 • Társadalombiztosítási szám

 • Házastárs

 • Gyermekek

 • Szakmai tapasztalat és szakképesítés

 • Bér- és egyéb adatok

 • Átutalási információk (IBAN, BIC)

 • Tevékenységi kör

 • Belépés dátuma

 • Kilépés dátuma


 

 • Elvégzett tanfolyamok
  és oktatások

 • Befejezés dátuma

 • Jármű típusa

 • Jármű rendszáma

 • Jármű kiadásának dátuma

 • Jármű visszaadásának dátuma

 • Jogosítvány adatai

 • Kulcsok száma

 • Kulcsszám

 • Kiadás dátuma

 • Szabadság igény mértéke

 • Szabadság idejéről szóló adatok (felhasználás, időpontok)

 • Betegállományban töltött
  időpontok

 • Orvosi igazolások
  betegállományról

 • Hatósági erkölcsi bizonyítvány

 • Jelenlét szabadsággal, betegállománnyal, ápolási szabadsággal, üzleti úttal
Ezek az adatok a bér-, jövedelem-elszámoláshoz, díjazás kiszámításához, illetve a könyvelési, tájékoztatási és jelentési kötelezettségek betartásához, valamint a törvény vagy előírások szerinti kollektív jogalkotás vagy munkaszerződés miatti kötelezettségek betartásához szükségesek, beleértve az automatikusan generált és archivált szöveges dokumentumokat (pl. levelezést), amelyeket az előbbiekkel kapcsolatban kezelünk. Ezenkívül adatkezelés a szabadságigények és betegállomány adminisztrációjával, a járművek használati listájának vezetésével és a munkatársaknak adott kulcsok kezelésével kapcsolatban történik. A hatósági erkölcsi bizonyítványokat a megbízhatóság ellenőrzésére használjuk.Amennyiben Ön hozzájárul, akkor az adatokat a Billitz GmbH honlapján a munkatársak bemutatására használjuk.

Jogalap

Az adatkezelés elsősorban az adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bek. b) pontja szerint történik. Ezenkívül az adatait a következő, elsősorban az Ön javát szolgáló esetben kezeljük (adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk 1. bek. f.) pont):

 • Járműlistával kapcsolatos adatok, hogy tudjuk, hogy ki, mikor, milyen járművel van úton, és hogy ezt egy biztosítási esemény bekövetkezésével meg tudjuk adni, illetve egy biztosítási esemény bekövetkezésekor első kézből kaphassuk meg.

 • Kulcslistával kapcsolatos adatok, hogy információkat kapjuk arról, hogy kinek van belépési joga a cég helyiségeibe, valamint hogy a szervezeti és technikai intézkedéseket az adatbiztonsággal kapcsolatban meg tudjuk valósítani.

A következő adatok kezelése az Ön hozzájárulásával történik (DSGVO adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bek. a.) pont), amennyiben ezt a hozzájárulási nyilatkozatban megadta:

 • Fénykép a honlapon, rendezvényekről, céges ünnepségekről, stb.

 • Adathasználathoz való hozzájárulás

 • Moore Stephens City Treuhand GmbH külső személyzeti iroda

A bérelszámolással kapcsolatos adatainak kezelését egy általunk megbízott adótanácsadó végzi, aki az adatokat a megbízásunk alapján kezeli és ezért megbízott adatkezelőként szerepel.Önnek mindig joga van a személyes adatai használatára vonatkozó engedély részben vagy teljes egészében történő visszavonására. A személyes adatait az Ön hozzájárulási nyilatkozatának visszavonásáig tároljuk. Amennyiben visszavonás történik, az nem érinti a személyes adatok kezelésének jogosultságát a visszahívás előtti időre vonatkozóan.Címzett kategóriák

Személyes adatait a következő helyekre továbbítjuk, akik azokat feldolgozzák:

 • Ügyvezetés

 • Humánerőforrás-gazdálkodás munkatársai

 • Adótanácsadó (bérelszámolás)

 • Társadalombiztosítás

 • Adóhivatal

 • Bankok

 • Szakképzési helyek a képzési törvény 19. §-a szerint

 • Biztosítók

 • Munkaügyi Hivatal

 • Munkafelügyelet

 • Bíróságok

 • Jogi képviselők

Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk Önt, hogy harmadik személynek vagy nemzetközi szervezeteknek nem adjuk tovább az adatokat.Tárolás időtartama

A személyes adatok tárolása a szerződéses viszony időtartama alatt történik. Ezenkívül a szolgálati bizonyítvány kiállítása céljából az ehhez szükséges adatokat a munkaviszony befejezésétől számítva még 30 évig őrizzük meg, majd ezután töröljük. A szabadságra és betegállományra vonatkozó adatokat 3 év elteltével megsemmisítjük. A kulcslista adatait a kulcs visszaadása után 6 hónappal töröljük. Minden egyéb adatot 7 évig őrzünk meg a szolgálati viszony befejezése után, és ezután töröljük.

 

Ezenkívül szeretnénk még tájékoztatni Önt az alábbi jogairól, melyek Önt a személyes adataival kapcsolatban a DSGVO adatvédelmi törvény szerint megilletik:

Minden érintettnek joga van tájékoztatást kérni a tárolt személyes adatokkal kapcsolatban, valamint információt kapni, töröltetni vagy korlátozni az adatfeldolgozást, illetve tiltakozási joggal élhet az adatkezelés, valamint az adatátadás joga ellen. Amennyiben személyes adataiban változás történik, kérjük, hogy jelezze felénk.

Önnek mindig joga van a személyes adatai használatára vonatkozó engedély visszavonására. A személyes adatait az Ön hozzájárulási nyilatkozatának visszavonásáig tároljuk. Amennyiben visszavonás történik, az nem érinti a személyes adatok kezelésének jogosultságát a visszahívás előtti időre vonatkozóan. Vegye figyelembe, hogy visszavonás esetén a fenti célokat részben már nem lehet teljesíteni.

Ha azon a véleményen van, hogy a személyes adatainak kezelése az érvényben lévő adatvédelemi jogba ütközik, vagy az adatvédelemre vonatkozó joga más módon sérült, lehetősége van az illetékes felügyeleti hatóságnál (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Telefon: +43 1 52 152-0, dsb(at)dsb.gv.at) panaszt tenni.Adatvédelmi felelős, kapcsolati adatok

Billitz GmbH

Hauswiesenweg 3

A-2463 Gallbrunn,

Tel.: +43 2230 711 66-14

Fax: +43 2230 29223-90

franz.hofbauer(at)billitz.com

www.billitz.com